FOTOGRAF
Bård Gundersen
Stillsfotograf og filmmaker.
Telefon: 900 18 052
gundersen@gundersenogmeg.no